Skip to main content

Közeledik a felvételi jelentkezési határidő. Vár a legsportosabb egyetem!

Felvételi tájékoztató

AKTUALITÁSOK A 2022. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS PONTSZÁMÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A 2022. évi felvételi eljárás során az OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSre való jelentkezés terén több változás is történt. Ezért kérjük a jelentkezőket, hogy a jelentkezés megtétele előtt mindenképpen alaposan tájékozódjanak és az egyetem honlapjáról és a felvi.hu oldalról! A jelentkezőknek a felvételi eljárás lebonyolításának kezdetén sportági nyilatkozatot kell tenniük e-mail formájában, ezért kérjük, a jelentkezéskor megadott postafiók beérkező üzeneteit fokozottan figyeljék az eljárás végéig! A 2022/2023. évi általános felvételi eljárás során NEM kötelező a felvételihez a középfokú nyelvvizsga! A BA Edző képzés kivételével az előírt egy emelt szintű érettségi továbbra is megmarad! Mit jelent ez a pontszámítás során?

 • A mostani felsőoktatási eljárás során a komplex középfokú nyelvvizsga után 28 többletpont, a felsőfokú nyelvvizsga után 40 többletpont jár.
 • A felvételi eljárás feltételeként előírt egy emelt szintű érettségi továbbra is megmarad, azonban ebben az esetben a szabályok módosulnak és már az első ilyen vizsgáért jár 50 pluszpont, akkor, ha 45 százalékos eredményt ér el a jelentkező.
 • Az emelt szintű érettségi vizsgáért továbbra is maximum 100 többletpontot lehet szerezni.

Nyelvi követelmény teljesítése emelt szintű érettségivel

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,

 • a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,
 • b) 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

Pontszámítás a felvételi eljárás során

Alap-és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Tanulmányi pontok

Középiskolai eredmények

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választottidegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
 • egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány). Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlaga

Az érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • történelem,
 • matematika,
 • idegen nyelv és
 • egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni.

Az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből összesen legfeljebb 100 pont számítható. Középiskolai eredmények + érettségi bizonyítványban szereplő eredmények maximális pontszáma 200 pont lehet.

Érettségi pontok

A felvételi eljárás előtt két évvel határozzák meg képzési területenként, egyes esetekben szakonként, hogy az alapképzésekre és az osztatlan mesterképzésekre jelentkezők számára melyik kettő érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható ki az érettségi pontszám.

 • sportszervezés, valamint rekreáció és életmód alapképzési szak (sportszervezés, rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány): az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a matematika is választható. Bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.
 • edző alapképzési szak: gyakorlati.

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható). Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Többletpontok

Az intézmények által adható többletpontok

 • Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján: igen
 • A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 20 többletpont: igen
 • Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 100 pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon: igen
 • Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1-10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek: nem
 • A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon: igen
 • Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pont: igen
 • Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 pont: igen
 • A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont: igen

Nyelvvizsgáért járó többletpontok

A jelentkező a felsőoktatási felvételi eljárás során az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként

 1. a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy
 2. b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult.

A nyelvvizsga jogcímen legfeljebb 40 pontot kaphat a jelentkező. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg!

Emelt szintű érettségiért járó többletpontok

Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 50 érettségi többletpontra jogosult.

A felvételi eljárással kapcsolatban Kovács Ágnes felvételi referenstől kaphatnak tájékoztatást: +36-70-902-0187 | agneskovacs@tf.hu, felveteli@tf.hu

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül. Az E-felvételi felületén az adatokat webes felületen kell rögzíteni. Az E-felvételit a felvi.hu honlapon történt regisztráció után lehet használni.

Mivel a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem kitöltésével kapcsolatos minden folyamat webes kapcsolaton keresztül történik, illetve számos visszaigazoló és figyelmeztető üzenet az e-jelentkező által megadott elektronikus levélcímre érkezik, javasoljuk, hogy kizárólagos hozzáférése csak a jelentkezőnek legyen, ellenkező esetben jelentkezését érdemben befolyásoló információk veszhetnek el!

A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez:

 1. Csak az általános felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos meghirdetései alapján és az erre szolgáló elektronikus felületen jelentkezzen!
 2. A Tájékoztató felsőoktatási felvételi eljárásra, illetve az intézményi meghirdetésekre vonatkozó információit feltétlenül olvassa el!
 3. A jelentkezési határidőig rendelkezésre álló dokumentumokat töltse fel az E-felvételi rendszerén keresztül, illetve csatolja jelentkezéséhez!
 4. Készítsen fénymásolatot a hitelesítő adatlapról és a befizetést igazoló eredeti átutalási bizonylatot őrizze meg!
 5. Amennyiben nem Ügyfélkapun keresztül hitelesíti a jelentkezését, a hitelesítő adatlapot ajánlott küldeményként adja fel!

A jelentkezési határidőt követően jelentkezést nem lehet benyújtani!

Jelentkezési hely alatt a Tájékoztatóban, az intézményi meghirdetéseket tartalmazó táblázatokban egy sorban feltüntetett információk összességét értjük, amelyek pontosan azonosítják azt a képzést, amelyre a jelentkező jelentkezni kíván. Amennyiben a jelentkező több helyre is jelentkezik, azokat rangsorolnia kell. A jelentkezési helyeket a legördülő menüből kell kiválasztani!

Kérjük fokozottan figyeljen arra, hogy pontosan azt a szintet, képzést, munkarendet, finanszírozási formát válassza ki, amelyre jelentkezni kíván!

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét. A díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül a jelentkezőnek – a jelentkezési helyek számától függően – kiegészítő díjat kell fizetnie.

A felsőoktatási felvételi eljárásban az alapjelentkezés keretében három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Figyelem! Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el –, akkor azt ugyan két sorban kell feltüntetni a jelentkezéskor, ám az eljárási díj szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül. Így például az alapjelentkezés díjmentes három képzése esetén legfeljebb 6 jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség: egy jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és az önköltséges formáira (úgy, hogy emellett az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzési hely és nyelv megegyezik). Természetesen az egymáshoz tartozó állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseknek nem feltétlenül kell követniük egymást a sorrendben!

Az esetleges kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje a felvételi jelentkezési határidő, vagyis 2022. február 15.

Amennyiben a jelentkező a kiegészítő eljárási díjat részben vagy egyáltalán nem egyenlíti ki, úgy a kiegészítő díjtartozás miatt az eljárás során benyújtott jelentkezési helyei közül a meg nem fizetett díj összegének megfelelő számú jelentkezési helye kizárásra kerül. A jelentkezési helyek közül a kizárás a legkevésbé preferált (az utolsó helyen megjelölt) jelentkezési hellyel kezdődik és a tartozás összegének megfelelő számban történik.