Skip to main content

Közeledik a felvételi jelentkezési határidő. Vár a legsportosabb egyetem!

MSC REKREÁCIÓ

A vizsgákkal és a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos – a veszélyhelyzet miatti – aktuális információ a felvi.hu kapcsolódó oldalán tekinthető meg!

Felvételi vizsga

 • írásbeli felvételi vizsga
 • szóbeli vizsga

Felvételi témakörök

 1. A rekreáció, a rekreációs tevékenység helye a kultúra, a tudományok rendszerében.
 2. A rekreáció (szabadidő, leisure) fogalmak értelmezése, történeti háttere. Szabadidőtudat.
 3. Az életminőség értelmezése, kiemelten kezelt területei, kapcsolata a rekreációval.
 4. A rekreáció területei, eszközei, felosztása, kapcsolatrendszere.
 5. A rekreáció és a minőségi élet. Boldogság, tökéletes közérzet, totális élmény.
 6. Az életminőségünket befolyásoló tényezők. Egészségtudat.
 7. Életmódrontó és életminőséget veszélyeztető hibák.
 8. Rekreációs (testkulturális) válaszok a civilizációs fejlődés átkainak ellensúlyozására.
 9. Az egészség totális értelmezése és az életmód. Az egészség és a civilizációs betegségek.
 10. Jellemző magyar és nemzetközi statisztikai mutatók.
 11. A rekreációs irányzatok története az őskortól napjainkig (a rekreáció gyökerei, civilizációs fejlődés, „ki a városból”, a város élhetővé tétele, a kényelmesedő élet kihívásai az USA-ban és Európában).
 12. Rekreációs irányzatok napjainkban, a rekreáció hazai és nemzetközi szervezetei.
 13. A rekreációs tevékenység a különböző életkori szakaszokban (gyermekkor, iskoláskor, ifjúkor, felnőttkor, időskor).
 14. A turizmus fogalma, jelentősége és irányzatai napjainkban.
 15. Aktív és passzív sportturizmus a 21. században
 16. Egészség és aktív turizmus Magyarországon.
 17. A társadalmi rétegződésben elfoglalt hely és a szabadidő-eltöltés összefüggései.
 18. A társadalmi idő és a szabadidő alakulása a modern társadalmakban. A folyamat tükröződése a rekreáció testkulturális mozgásanyagában.
 19. A kereslet-kínálat törvénye a rekreáció területén. Szociológiai vonatkozású jelenségek és gazdasági, üzemeltetési, vállalkozási törvényszerűségek bemutatása.
 20. A rekreációs szakember akciólehetőségei.
 21. Rekreációs élmény, flow. A sport és a flow összefüggései
 22. Az edzettség fejlesztésének elméleti megközelítése, az edzéselvek rendszere.
 23. A stresszállapot kialakulási folyamata, kezelési, oldási lehetőségei.
 24. A fáradtság és a túledzettség tünetei, csökkentési lehetőségei.
 25. Milyen edzettséget fejlesztő edzéseszközök rendszerét venné számításba a jobb közérzet, az egészséges életmód alakítása érdekében?
 26. A szív-keringési rendszer jobb működését, az állóképesség fejlesztését szolgáló módszerek és változást alakító hatásaik. (Fittséget vizsgáló eljárások-próbák, fittségi vizsgálat és tanácsadás.)
 27. Az erőfejlesztés terhelési elvei, módszerei és szervezetre gyakorolt hatásai.
 28. A terhelés, az edzettség és a teljesítmény összetevői, rekreáció szempontú értelmezése.
 29. A hazai sportirányítás felépítése (a sportszervezetek típusai és ezek jellemzői, felügyeleti szervek, vezetők).
 30. Ember és környezet. Körfolyamatok a természetben. Az ember kiszolgáltatottsága, illetve az emberi tevékenység hatásai.  Globális problémák és azok hatása napjaink rekreációjára.
 31. A sportolás, mint a természet megismerésének egy módja. Természetvédelem és sport. A természetben végezhető rekreációs tevékenységek, sportok fajtái, jellegzetességeik és hatásuk a környezetre.
 32. Az egészséges táplálkozás alapvető kritériumai, táplálkozási szokások Magyarországon.
 33. A diéta és a fogyókúra fogalom meghatározása. Néhány példán keresztül mutassa be a különböző divatfogyókúrák hátrányait. A diéta és a fogyókúra célja, összeállításának menete. A diétával szemben támasztott követelmények.
 34. A rekreáció és a helyes táplálkozás összefüggései.
 35. A táplálékkiegészítők sportági alkalmazása.
 36. A táplálékkiegészítők vásárlásának szempontjai.
 37. Az antioxidánsok szerepe, jellemzői.
 38. Mentális rekreáció. Milyen társadalmi és személyes erőforrást jelentenek a kulturális szabadidő-eltöltés és műélvezet egyes formái?
 39. Fogyatékosok rekreációja.
 40. Biztonság, elsősegélynyújtás, egészségügyi intézkedések terepen, vízen, havon és levegőben.
 41. Az animáció fogalma. Szociokulturális, turisztikai és rendezvényanimáció. A különböző célcsoportok (gyermek-, felnőtt-, időskorúak, speciális igényűek) animációjának jellemzői. Egy célcsoport animációjának részletes bemutatása.
 42. A rekreációs programszervezés alapvető lépései (az igényfelmérés módszerei, programterv/ajánlatkészítés jellemzői, forgatókönyv, a turisztikai és rendezvény- animációban használt reklámeszközök, levezetés, utómunkák).
 43. A játék fogalma, a fogalom különböző értelmezései, a játékok csoportosítása.

Ajánlott irodalom

 • Cooper, Kenneth (1990): A tökéletes közérzet programja. Sport, Budapest.
 • Csíkszentmihályi Mihály (2001): A Flow- Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Dosek Ágoston (Szerk.) (1997): Erdők, hegyek sportjai. MTFSZ, Budapest.
 • Falussy Béla (2004): Az időfelhasználás metszetei. Új Mandátum, Budapest.
 • Földesiné Sz. Gy., Gál A., Dóczi T. (2008).: Társadalmi riport a sportról. MSTT, Budapest.
 • Földesiné Szabó Gyöngyi (2005): Sportturizmus: Új kihívások és stratégiák. Kalokagathia, 1-2. 92-113.
 • Kovács Tamás Attila (2007): A rekreáció elmélete és módszertana. Fitness Kiadó, Budapest.
 • Lacza Gyöngyvér (2008): Az animáció fogalma, kapcsolata a rekreációval. Turisztikai és rendezvényanimáció. Kalokagathia, 1. 134-154.
 • Magyar Márton (2003): Turisztikai animáció. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest.
 • Nyerges Mihály, Petróczi Andrea (1995): A sportmenedzsment alapjai. TF, Budapest.
 • Jackson, Susan A., Csíkszentmihályi Mihály (2001): Sport és flow. Vince Kiadó, Budapest.