Skip to main content

Közeledik a felvételi jelentkezési határidő. Vár a legsportosabb egyetem!

RÖVID CIKLUSÚ TESTNEVELŐ TANÁR KÉPZÉSEK

A vizsgákkal és a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos – a veszélyhelyzet miatti – aktuális információ a felvi.hu kapcsolódó oldalán tekinthető meg!

Pontszámítás:

 • írásbeli vizsga: 30 pont
 • szóbeli vizsga: 40 pont
 • oklevél minősítése alapján: 20 pont

Felvételi témakörök:

 • Testnevelés és sport (sportági ismeretek: technika, taktika, szabályok)
 • Közoktatási alapismeretek
 • Pedagógiai-pszichológiai alapismeretek
 • Egészségtudományi alapismeretek

Ajánlott irodalom:

 • Oros Ferenc (Szerk.) (2005) Az atlétikai versenyszámok technikája. TF, Budapest.
 • MASZ szabálykönyv. Budapest. 2006.
 • Bejek Klára, Hamar Pál (1997) Torna ABC. Okker Kiadó, Budapest.
 • Metzing Miklós (2006) Gimnasztika. (Segédanyag gimnasztika vizsgához.) TFTI, Budapest.
 • Fekete Béla (2007) A kézilabdázás technikája. TF, Budapest.
 • Garamvölgyi Miklós (1996) A röplabdázás technikája és taktikája. Szerzői Magánkiadás, Budapest.
 • Ránky Mátyás (1999) Játék a kosárlabda – kosárlabdajáték. Pauz-Westermann, Celldömölk.
 • Göltl Béla (2002) Labdarúgás lépésről lépésre. Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest.
 • Madarász I. (2004) Játékszabályok. MKSZ, Budapest. * Röplabdázás. Játék- és versenyszabályok. MRSZ, Budapest. 2000.
 • Győri L., Hegyi L. (2005) A labdarúgás játékszabályai. 2004-2006. MLSz, Budapest.
 • Bodnár P., Hartyáni Zs. (ford.)**(2004) Nemzetközi kosárlabda-játékszabályok. MKOSz, Budapest.
 • Tóth Ákos (2008) Az úszás tankönyve. TF, Budapest.
 • Nagykáldi Csaba (2002) Küzdősportok elmélete. Computer Arts Kiadó, Budapest.
 • Barna Tibor (1989) Birkózás. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Galla Ferenc (1969) Cselgáncs és önvédelem. Sport, Budapest.
 • Lukovich István – Szabó L. (1986) Vívás, vívómesterség. Sport, Budapest.
 • Halász Gábor, Lannert Judit (szerk.) (2006) Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. (1., 4., 5. fejezetei)
 • Pukánszky Béla, Németh András (1999) Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.N.
 • Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2004) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Lénárt Ágota (szerk.) (2002) Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek. Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
 • Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához – Szerkesztette: Falus Iván. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007