A vizsgákkal és a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos – a veszélyhelyzet miatti – aktuális információ a felvi.hu kapcsolódó oldalán tekinthető meg!

Felvételi követelmények

A sikeres pályaalkalmassági és motoros alkalmassági vizsga, valamint az érettségi vizsga testnevelés (emelt szintű) és biológia vagy történelem tantárgyakból. A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon olvasható.

Képzés: 10 félév (300 kredit)

Képzési cél

A képzés célja a testnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes okleveles általános iskolai testnevelés szakos tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességeik, kompetenciáik birtokában képesek a testnevelés szaktárgyi és általános pedagógiai-pszichológiai ismereteit integrálni, illetve alkalmasak a testnevelés tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, ezáltal a tanulók testnevelési műveltségének, készségeinek és képességeinek kialakítására, fejlesztésére.

A képzettség megjelölése: Okleveles testnevelő tanár

GYÓGYTESTNEVELŐ-EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TANÁR

Csak második szakképzettségként választható a testnevelő tanár első szakképzettség mellé!

Felvételi követelmények

A sikeres pályaalkalmassági és motoros alkalmassági vizsga, valamint az érettségi vizsga testnevelés (emelt szintű) és biológia vagy történelem tantárgyakból. A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, a felvi.hu honlapon olvasható.

Képzés: 10 félév (300 kredit)

Képzési cél

A képzés célja okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő szakos tanárok képzése, akik alkalmasak az iskolai gyógytestneveléssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási, nevelési, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására. Egyúttal felkészültek és képesek a gyógytestnevelési kategóriákba sorolt gyermekek rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására, továbbá tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Képzettség megjelölése

Okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár