A képzés célja lovassportedzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Képesek a klasszikus elvek alapján kezdő lovasok oktatására, fiatal lovak képzésére. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, melyekkel a sportszervezetek, lovardák, lovasiskolák sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában saját választott szakágukban alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, kezdőtől a versenyző szintig, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

  • A hallgatók, magas szintű ismereteket szereznek a klasszikus ló és lovas kiképzésről, az olimpiai lovas szakágakról.
  •  Az általuk választott szakágukban edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
  • Magas szinten ismerik szakáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
  • Részletesen ismerik az humán és a ló anatómiáját, ló egészségvédelmét, ló tartását, takarmányozását. Továbbá a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit, legyen szó lovasról, illetve lóról egyaránt.
  • Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etológiai tudásuk birtokában képesek az egyén és a ló fizikai felkészítése mellett a mentális fejlesztésére is.
  • A 3 éves képzés során, 1,5 évig alapozó klasszikus ismereteket szereznek a hallgatók a lovakkal, lovas oktatással kapcsolatban. Majd a 4. félévtől megkezdik szakági specializációjukat, illetve betekintést nyernek a Magyar Lovassport Szövetség által elismert lovas szakágakba.

Felvételi: 2021. június 15., Pannon Lovasakadémia Kaposvár

  • Felvételi követelmény >>>
  • Felvételi tájékoztató >>>
  • Felvételi napirend >>>

Államvizsga tételek >>>