BA Edző

A szakról röviden

 • A hallgatók, az általuk választott sportágban olyan magas szintű edzői ismereteket sajátítanak el, melyek alkalmassá teszik őket a különböző utánpótlás korosztályok és felnőtt sportolók szakmai képzésére, fejlesztésére, versenyeztetésére.
 • Magas szinten ismerik sportáguk technikai, taktikai elemeit, azok oktatásának és alkalmazásának módszereit, valamint a legújabb nemzetközi trendeket.
 • Részletesen ismerik az emberi test anatómiáját, a szervezet működését és a különböző helyzetekben mutatott reakcióit, valamint a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit.
 • Átfogó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudásuk birtokában képesek az egyén fizikai felkészítése mellett a mentális fejlesztésére is.

A szakról bővebben: képzési program

A 2022/23-es felvételi eljárás során meghirdetett sportágak:

Felvételi követelmények

 • Biológia írásbeli: 50 pont
 • Sportági elmélet szóbeli: 30 pont
 • Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
 • Sportági gyakorlat: 90 pont
 • Összesen: 200 pont

Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja. Amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben „0” pontot ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül.

Felmentés:

 • felmentést (maximális pontszámot) kapnak a felvételi vizsgák alól azok a jelentkezők, akik felnőtt korosztályban olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon saját, olimpiai sportágukban 1-3. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel
 • felmentést (maximális pontszámot) kapnak a sportági elméleti és gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik felnőtt korosztályban olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon saját, olimpiai sportágukban 4-6. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel
 • felmentést (maximális pontszámot) kapnak a sportági gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik saját sportágukban nemzeti vagy országos
  bajnokságon felnőtt korosztályban, 1. osztályban, 1. helyezést értek el.

A sporteredményeket az adott országos sportági szakszövetség által kiállított hivatalos dokumentum igazolja.

A biológia teszt témakörei:

 • az ember biológiája
 • sejttan
 • alapvető genetika

A teszt kérdései a Mozaik Kiadó 11. évfolyamos Biológia tankönyve alapján kerülnek összeállításra.

A biológia felkészítő anyagai:

Orvosi alkalmassági igazolás >>>

2021. április 11. (módosítva: 2022. december 14.)