BSc Sportszervezés

A szakról röviden

A képzésben végzett hallgatók a sporttudomány, a sportmenedzsment és a gazdaságtudomány területén megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, a gazdasági, szervezési, vezetési, igazgatási és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. Továbbá képessé válnak sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, sportlétesítményeknél, egyéni vagy társas vállalkozás keretében sport és rekreációs központoknál ügyintézői, csoport- és osztályvezetői, szakmai vezetői, illetve igazgatói feladatok ellátására.

A szakról bővebben: képzési program

Felvételi követelmények

 • Sikeres alkalmassági vizsga teljesítése a testnevelés érettségi vizsgával nem rendelkezők számára. Az alkalmassági vizsga részei:
  • Motivációs beszélgetés
  • 2 kilométer lefutása 12 perc alatt vagy 100 méter úszás a jelentkező által szabadon választott úszásnemben.
 • Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a
  felsoroltakból:
  • biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem vagy matematika vagy földrajz, vagy sport ismeretek
  • vagy szakmai előkészítő vizsgatárgyként: informatikai alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan)
  • vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként: informatika ismeretek, vagy informatikai ismertek vagy közgazdaság ismeretek vagy közgazdasági ismeretek vagy sport ismeretek (a jelentkezés során kettő választandó).

A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatást a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon található.

Orvosi alkalmassági igazolás >>>

2021. június 25. (módosítva: 2022. október 14.)