A szakról röviden

  • Aktív, tevékeny résztvevője az iskolai keretek között folyó oktatási, nevelési, általános testkulturális és rehabilitációs folyamatnak.
  • Képes a megszerzett tudása alapján meghatározott mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek felismerésére, a diagnózisnak megfelelő mozgásanyag megtervezésére és annak levezénylésére.
  • A köznevelésben, a szakképzésben és a felnőttképzésben az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére jogosult.
  • A 4 féléves gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak bemeneti előfeltétele: korábban megszerzett testnevelő tanári oklevél.

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint:

  • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
  • az oklevél minősítése,
  • méltányosság – fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény – alapján.

A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon olvasható.

Képzés

4 félév (120 kredit)

Képzési cél

A képzés célja okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő szakos tanárok képzése, akik alkalmasak az iskolai gyógytestneveléssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási, nevelési, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására. Felkészültek és képesek a gyógytestnevelési kategóriákba sorolt gyermekek rehabilitációjára, szakszerű foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására, továbbá tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Képzettség megjelölése

Okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (Master of Education)