Lovaskultúra Oktató Szakirányú Továbbképzés

A Lovaskultúra oktató képzés elsődleges célja a különféle tudományterületeken felsőfokú diplomát szerzett, lovaskultúra iránt érdeklődő szakemberek képzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti és gyakorlati tudással rendelkező lovas értelmiségi réteg kinevelése. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában a végzett szakemberek képesek a lovaskultúra különböző területein (oktatás-nevelés, sport, menedzsment, turizmus, lovas szakértői tevékenység, egyéb szolgáltatás) állami, civil szervezeti, és magánszektorban eredményesen tevékenykedni, a feladatok ellátásához szükséges legújabb ismereteket kreatívan alkalmazni.

Várunk minden érdeklődőt szeptemberben induló évfolyamunkba!

 • Képzési terület: Sporttudomány
 • Képzés időtartam: 4 félév
 • Kontaktórák száma: 600, amelyből gyakorlati lovasoktatás és lovaglás 160 óra
 • Tandíj félévenként: 350 000 Ft (részletfizetés, illetve diákhitel igényelhető!)
 • Oktatásszervező: Olcsváry-Vecsernyés Dóra | lovaskultura@tf.hu | +36-70-378-6844, +36-1-488-1590

Tekintsd meg bemutatkozó filmjeinket YouTube csatornánkon:

2021. március 27. (módosítva: 2022. március 11.)

Felvételi követelmények

 1. Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél bármilyen tudományterületen (hagyományos, BSc, BA, MSc, MA)
 2. A felvételi vizsgán az A1-es díjlovagló feladat korrekt bemutatása (edzői segítséggel ajánlott felkészülni)
 3. Házi- vagy sportorvos által igazolt, lovagláshoz megfelelő fizikai és egészségi állapot

Időpontok

 • Felvételi időpontja: 2022. június 8.
 • Jelentkezési határidő: 2022. május 23.

Jelenkezés menete

A Lovaskultúra oktató szakra jelentkezni a határidőre leadott, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal lehet.

Jelentkezési lap letöltése

A jelentkezési lapot postai úton a Lovassportok Csoport címére (1525 Pf. 69, Testnevelési Egyetem, Lovassportok Csoport), vagy aláírással szkennelve a lovaskultura@tf.hu e-mail címre kérjük eljuttatni!

Figyelem! A szakirányú továbbképzésre NEM a rendes felvételi eljárás keretében kell jelentkezni!

Felvételi vizsga

 • Ruházat: alkalomhoz illő, normál lovas ruházat (kobak, lovasnadrág, csizma, ing, stb.), de nem kötelező a versenyfelszerelés.
 • A felvételi vizsgára lovat biztosítunk, de igény szerint saját lóval is lehetséges a vizsgát teljesíteni.
 • Felvételi vizsga díja: 5 000 (saját lóval 3 000) forint, melyet a vizsga megkezdése előtt a helyszínen, készpénzben kérünk rendezni.
 • A felvételivel és a képzéssel kapcsolatban érdeklődni lehet a szakirányú továbbképzési szak szervezőjénél! Olcsváry-Vecsernyés Dóra: +36-1-488-1590 (K-Cs 10:30-14:30) | +36-70-378-6844 (H-P munkaidőben)

A felvételi vizsgaprogram

A1 Díjlovagló feladat (időtartam kb. 3 perc 30 mp, 20×40 négyszög)

 • 1.
  • A Belovaglás munkaügetésben
  • X Állj, köszönés, munkaügetésben elindulni
  • C Jobb kézre
 • 2.
  • M-K Átlóváltás, az ügetőlépéseket megnyújtani könnyűügetésben
  • K Munkaügetés, tanügetés
 • 3.
  • F-M Egyszerű kígyóvonal a hosszúfal mentén
 • 4.
  • H-F Átlóváltás, az ügetőlépéseket megnyújtani tanügetésben
  • F Munkaügetés
 • 5.
  • A Középlépés
 • 6.
  • K-B-M Félátlóváltás középlépésben M-ig
 • 7.
  • M Munkaügetés
 • 8.
  • C Munkavágta, nagykör 1x
  • C Egyenes
 • 9.
  • H-F Átlóváltás
  • X Munkaügetés
  • F Munkavágta
 • 10.
  • K-H Vágtaugrásokat megnyújtani
  • H Munkavágta
 • 11.
  • C Nagykör 1x
  • C Egyenes
 • 12.
  • M-K Átlóváltás
  • X Munkaügetés
 • 13.
  • A Középből
  • X Állj, köszönés
 • Középlépés, szárakat a kézből kirágatni, a négyszöget A-nál lépésben, hosszú száron elhagyni.

A munkaügetést tanügetésben kérjük végrehajtani!

Értékelési szempontok

 1. Lovas ülése
 2. Segítségadások, befolyás a lóra
 3. A feladatok végrehajtásának pontossága
 4. Összbenyomás

A díjlovas négyszög

A díjlovas négyszög

2021. június 24. (módosítva: 2022. március 11.)

Dokumentumok

Óraadó tanárok

 • Dr. Bába András: lóegészségtan
 • Dr. Balogh Réka: lovaságazat jogi szabályozása
 • Boros Sándor: szakmai gyakorlat (Debreceni Lovasakadémia)
 • Bozori Gabriella: lovasterápia, gyógylovaglás
 • Dallos Zsófia: díjlovaglás
 • Dr. Derzsy Béla: gimnasztika, edzéselmélet
 • Dvoracsek György: lovaspóló
 • Dr. Faludi Judit: humán anatómia
 • Fülöp Bálint: lovas vállalkozások gazdálkodása
 • Gillich Sándor: őseink lova
 • Győrffy-Villám András: huszárhagyományok, lovastúra-vezetés
 • Hansághy Péter: marketing a lovasturizmusban
 • Horányi Zsolt: oktatás-nevelés módszertan
 • Dr. Kälbli Katalin: gyógypedagógia alapjai
 • Kassai Lajos: lovasíjászat
 • Keresztes Krisztina: erőszakmentes lókiképzés
 • Kiss István: pályaépítés a díjugrató szakágban
 • Krebs András: lósportok
 • Kurcsics István: westernlovaglás
 • Dr. Langer Dóra: lóegészségtan, teljesítményvizsgálatok
 • Lezsák Levente: lovaskultúra alapjai
 • Dr. Major László: lovas rendezvények biztonságtechnikája
 • Dr. Mihók Sándor: lótenyésztési ismeretek
 • Pénzes Gábor: barokk lovaskultúra
 • Dr. Sótonyi Péter: lóanatómia
 • Dr. Reinitz László: lóanatómia
 • Suta Éva: takarmányozástan
 • Szabó Pál: fogathajtás
 • Dr. Szentes Annamária: ló asszisztált pszichoterápia
 • Szeles Tünde: lovas vállalkozások menedzsmentje
 • Szladek Róbert: csikóshagyományok, méneslátogatás (Hortobágy Mátai Ménes)
 • Tuska Pál: lovastusa
 • Dr. Varga Katalin: távlovaglás
 • Vér Imre: lovas balesetvédelem, lovas tájékozódási ismeretek
2021. június 24. (módosítva: 2022. február 2.)

Mely területeken hasznosíthatod a lovaskultúra oktató végzettségedet?

Sport – lovasoktatás,  edzésvezetés, versenyeztetés

A Magyar Lovassport Szövetség az edzői regisztrációhoz szükséges szakmai végzettségként ismeri el, valamint a nálunk végzett szakemberek külön vizsga és kötelező továbbképzések nélkül regisztrálhatnak lovasiskolai oktató-futószárazónak.

Szabadidő és turizmus

Rekreációs célú lovas foglalkozások, táborok, lovastúrák szervezése, vezetése. A nálunk végzett szakember lovasturista-csoportokkal kapcsolatos tevékenységeket folytathat a sportképesítésekről szóló rendelet értelmében.

Szolgáltatás, létesítményüzemeltetés

A nálunk végzett szakember szakmai tevékenységért felelős vezető lehet, akár saját lovas vállalkozásában is, a lovas szolgáltatókról szóló rendelet szerint. A lovaskultúra oktató végzettség idén bekerül a termőföldvásárláshoz szükséges végzettségeket meghatározó kormányrendeletbe!

Oktatás-nevelés

Talán legfontosabb feladatunk a társadalom mélyebb rétegeihez is eljuttatni a múltunkhoz és hagyományainkhoz oly szorosan kapcsolódó lovaskultúrát. Ezzel megalapozható, hogy a jövőben is kiérdemelten viseljük a lovas nemzetmegnevezést! A nálunk végzett szakember lovaskultúrával kapcsolatos tantárgyakat és ismereteket taníthat, akár általános-, közép-, és felsőoktatásban is a köznevelésről szóló törvény értelmében. A Kincsem Nemzeti Lovas Stratégiához kapcsolódó iskolai lovasoktatásban vezető szerepet tölthet be!

Kutatás és szaktanácsadás 

TDK, PhD, TF kutatólabor – Ha van egy jó témád, mi megadjuk hozzá a szervezeti keretet! A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája lovastudomány altémában is várja a doktori pályázatokat!

A nálunk végzett szakember állami és magánszektorban is keresett szakértő a lovaságazati projektek tervezésében és kivitelezésében.

A fentieken túl végzett hallgatóink közül néhányan a lovasterápia, a lótenyésztés, és az élsport területein is tevékenykednek. Az ezekhez szükséges speciális képzésekhez is remek alapot, kiegészítést nyújt a lovaskultúra oktató végzettség!

2021. június 24. (módosítva: 2021. június 24.)