MSc Humánkineziológia

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett humánkineziológusok a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkeznek a fizikai képességek fejlesztésének, valamint az egyéni képességek alapján személyre szabott edzésprogramok tervezésének elveiről, módszereiről és az alkalmazott eszközökről.
 • Elsajátítják a mozgásterápia alkalmazásának elveit, a sportsérülések rehabilitációjának szakmai követelményeit, valamint ismerik a terápiás és prevenciós programok eszközrendszerét, módszereit.
 • Részletesen ismerik a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló eljárásokat, módszereket, eszközöket, illetve a terhelésélettan eszközös vizsgálatainak módszereit, valamint a fiziológiai diagnosztikai módszereket.
 • Képesek a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére, lefolytatásra, egészségmegőrzésre, egészségfejlesztésre irányuló tevékenység végzésére, az egészségi állapot javítására irányuló módszerek egyénre szabott kidolgozására, valamint a hozzá kapcsolódó táplálkozási programok tervezésére, alkalmazására.

A szakról bővebben: képzési program

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Felvételi vizsga: tematika

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a sporttudomány képzési területről

 • a humánkineziológia, az ápolás és betegellátás alapképzési szak
 • gyógytornász és ergoterapeuta szakiránya,
 • edző alapképzési szak,
 • felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző
 • felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű gyógytornász alapképzési szak

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

Alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból –a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • sporttudomány (sportelmélet és sportági gyakorlat) 24 kredit;
 • egészségtudomány 20 kredit;
 • szervezés- és vezetéstudomány 4 kredit;
 • gazdaságtudomány 6 kredit;
 • társadalomtudomány 6 kredit