MSc Rekreáció

A képzés időtartama: 4 félév

Munkarend: nappali vagy levelező. Levelező oktatási napok: 2 hetente péntek és szombat

Finanszírozás: államilag finanszírozott vagy költségtérítéses (450.000 Ft/félév)

A képzés célja (szakról röviden): A szak célja rekreáció menedzser szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulni a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Továbbá képesek a vezetői, irányítói, menedzseri és tanácsadói szerepek, feladatkörök betöltésére a sport, kiemelten a szabadidősport, valamint a rekreáció és az egészségfejlesztés területén sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzettség megjelölése: okleveles rekreáció menedzser

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sporttudomány képzési terület alapképzési szakjai közül a rekreáció és életmód, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervező és egészségfejlesztő szakiránya, a felsőoktatásról szóló 1993. évi törvény szerinti főiskolai szintű rekreáció alapképzési szak.
 • A további alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről:
  • sporttudomány, egészségtudomány területéről 20 kredit;
  • neveléstudomány, pszichológia, társadalomtudományok területéről 20 kredit;
  • közgazdaság- és jogtudomány, illetve szervezés és vezetéstudományok területéről 20 kredit.

Felvételi pontszámítás:

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, nyelvvizsga, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, tudományos publikáció): 10 pont

Felvételi vizsga témakörei, ajánlott irodalom >>>