Képzési cél

A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok, egyének életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folyatatására.

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett rekreáció irányítók rendelkeznek az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges legmagasabb szintű elméleti és gyakorlati tudással.
 • Elsajátítják a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez, illetve a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez, valamint az események szervezéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
 • Sportturizmussal-egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteiknek köszönhetően alkalmasak az aktív pihenést, kikapcsolódást segítő programok tervezésére, irányítására és lebonyolítására.

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 100 óra időtartamot elérő, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.

Képzés

 • A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció (Recreation)
 • Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat
 • Szakképzettség: okleveles rekreáció irányító
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 • Idegennyelvi követelmény: az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.