MSc Sport mentáltréner

A képzés időtartama: 4 félév
Munkarend: nappali vagy levelező. Levelező oktatási napok: 2 hetente péntek és szombat

Finanszírozás: államilag finanszírozott vagy költségtérítéses (450.000 forint/félév)

A képzés célja (szakról röviden): A képzés célja sport mentáltrénerek képzése, akik képesek az egészséges felnőttek és gyermekek mentális képességeinek fejlesztésére, valamint a testi-lelki egészség megőrzésének támogatására a fizikai aktivitás és lelki működések összefüggéseinek ismeretében, felkészültek a sportmentális feladatok megtervezésére, ellátására és értékelésére, továbbá arra, hogy iskolai vagy sportszervezet szinten érzékenyítsék a sportkörnyezet résztvevőit, és tovább növeljék a sportvezetők, edzők, szülők és az ifjúság tudatosságát a fizikai aktivitás és a lelki működések valódi teljesítménynövelő és harmonizáló hatásai felé, továbbá akik a felnőtt- és utánpótlás korú élversenyzők és rekreációs szintű sportolók számára az edzés-és versenyfelkészítő munkába olyan alap sportpszichológiai tudást vezetnek be, amely hozzásegíti őket sportbéli magatartásuk megértéséhez és fejlesztéséhez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzettség megjelölése: okleveles sport mentáltréner

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az edző, a testnevelő-edző, rekreáció és életmód, a humánkineziológia, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a sportszervezés alapképzési szak, a sport- és rekreáció szervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya, továbbá 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű szakedző, és humánkineziológia alapképzési szak.

Felvételi pontszámítás:

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

  • szóbeli felvételi vizsga: 70 pont
  • az oklevél minősítése: 20 pont
  • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, nyelvvizsga, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, tudományos publikáció): 10 pont

Felvételi vizsga témakörei, ajánlott irodalom >>>