MSc Sportmenedzser

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett sportmenedzserek rendelkeznek a sporttudományi és gazdaságtudományi elméletek, fejlődési jellegzetességek és összefüggések teljes körű ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, illetve a gazdaság ágazati szerkezetére, komplex rendszerére vonatkozóan.
 • Részletesen ismerik a professzionális sport üzleti hátterét, a különböző típusú sportszervezetek struktúráját, működését, irányításának kihívásait, a szponzorálással és sportmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, valamint a sportfejlesztési stratégiákat.
 • Elsajátítják a sportvezetői feladatok ellátásához nélkülözhetetlen kommunikációs stratégiákat sportdiplomáciai és jogi ismereteket.

A szakról bővebben: képzési program (szerkesztés alatt)

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Felvételi vizsga: témakörök

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a sporttudományképzési területről

 • sportszervező alapképzési szak
 • sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakiránya
 • az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser
 • az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

Alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok tekintetében, a korábbi tanulmányokból – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján – legalább 60 kredit szükséges az alábbi területekről:

 • sporttudomány, egészségtudomány területéről 20 kredit;
 • neveléstudomány, pszichológia, társadalomtudományok területéről 20 kredit;
 • közgazdaság- és jogtudomány, illetve szervezés és vezetéstudományok területéről 20 kredit