MSc Szakedző

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.
 • Elsajátítják az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit.
 • Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, továbbá részletes tudással rendelkeznek a sportolók hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről.

A szakról bővebben: képzési program

A 2023. szeptemberében megfelelő létszám meglétében induló sportágak MSc Szakedző levelező képzésben:
asztalitenisz | kajak-kenu | kézilabda | kosárlabda | labdarúgás | női torna | öttusa | súlyemelés | vízilabda

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a sporttudományképzési területről

 • edző alapképzési szak
 • testnevelő- edző alapképzési szak
 • a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szak

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

 • sportszervező
 • a rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • humánkineziológia alapképzési szak
 • azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:

 • sporttudomány területéről 10 kredit;
  • egészségtudomány területéről 10 kredit;
  • neveléstudomány és pszichológia területéről 10 kredit;
  • társadalomtudományok területéről 10 kredit;
  • szervezés- és vezetéstudományok területéről 10 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel (ebből 10 kredittel a sporttudomány területéről) rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli, írásbeli és gyakorlati felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Felvételi vizsga >>>

Orvosi alkalmassági igazolás >>>