Testnevelő Tanár

A szakról röviden

  • A testnevelő tanárok a testkulturális képzés mellett pedagógusként a gyermekek személyiségének fejlesztésében is aktívan részt vesznek, ezt pedagógia-pszichológiai tanulmányaik készítik elő.
  • Képzésük alatt elsajátított oktatásmódszertani ismereteikkel képessé válnak a különböző sportágak oktatására.
  • A 2 féléves testnevelő tanár szak bemeneti előfeltétele: főiskolai szintű testnevelő tanári oklevél.
  • Az 4 féléves testnevelő tanár szak bemeneti előfeltétele: testnevelő-edző és/vagy tanító oklevél. Az 4 félév elvégzése után a hallgatók középiskolai testnevelő tanári oklevelet szereznek.

 A szakról bővebben:

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint:

  • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
  • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
  • az oklevél minősítése: 20 pont
  • többletpontok (esélyegyenlőség, nyelvvizsga, OTDK, sporteredmény, tudományos publikáció) : 10 pont

A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon olvasható.

Felvételi vizsga: témakörök

2021. április 11. (módosítva: 2022. november 24.)