A szakról röviden

  • A testnevelő tanárok a testkulturális képzés mellett pedagógusként a gyermekek személyiségének fejlesztésében is aktívan részt vesznek, ezt pedagógia-pszichológiai tanulmányaik készítik elő.
  • Képzésük alatt elsajátított oktatásmódszertani ismereteikkel képessé válnak a különböző sportágak oktatására.
  • A 2 féléves testnevelő tanár szak bemeneti előfeltétele: főiskolai szintű testnevelő tanári oklevél.
  • Az 4 féléves testnevelő tanár szak bemeneti előfeltétele: testnevelő-edző és/vagy tanító oklevél. Az 4 félév elvégzése után a hallgatók középiskolai testnevelő tanári oklevelet szereznek.

Felvételi követelmények

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint:

  • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
  • az oklevél minősítése,
  • méltányosság – fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény – alapján.

A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon olvasható.

Képzés

  • 2 félév (60 kredit)
  • 4 félév (120 kredit)

Képzési cél

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, ismeretekre alapozva okleveles testnevelő tanárok képzése, akik alkalmasak a köznevelésben, az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési, illetve sportszakmai tárgyak oktatási, valamint sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzettség megjelölése

Okleveles testnevelő tanár