Skip to main content

Közeledik a felvételi jelentkezési határidő. Vár a legsportosabb egyetem!

Köszöntő

A klasszikus vezetői köszöntő helyett interjúra kértük fel a Nemzetközi sportkapcsolatok – Sportdiplomácia képzésért felelős Dr. Farkas Péter tanár urat.

Talán az első és legérdekesebb kérdés az lehet, hogy honnan jött az ötlet és miért tartotta fontosnak a Testnevelési Egyetem, hogy elindítsa ezt a szakirányú továbbképzést?A sport társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai jelentősége országonként eltérő, jelenleg Magyarországon kiemelt stratégiai ágazat. Ugyanakkor a diplomácia tevékenységi köre is bővült, új szakdiplomáciai ágak jelentek meg, amelyek speciálistudást igényelnek. Ezek közé tartozik a sportdiplomácia is. Ha aktívak és eredményesek kívánunk lenni a nemzetközi sportéletben, akkor ennek minden szintjén felkészült szakemberekre van szükség, ez az érdeke az országnak és a sportnak egyaránt. A képzés elindítását ez a felelősség motiválta, hiszen a Testnevelési Egyetem a magyar sportélet kiemelt szereplője.Hogy látja a Tanúr úr, a mai kor sportdiplomáciája miben más, mint korábban? Milyen trendek érvényesek?Trendek nincsenek, érdekek vannak – paradox módon ez ma a trend. Részben megszűntek a világ politikai/ideológiai megosztottságából adódó érdekellentétek, a sportdiplomácia kettős funkciója viszont megmaradt: képviselni a sportág érdekeit és képviselni a nemzeti érdeket a sportágon belül.

A képzés hogy tud igazodni és kapcsolódni ezekhez a változásokhoz?

Drámai, azonnali változások azért nincsenek, a képzés éppen ezért az alap diplomáciai/sportdiplomáciai képességek elsajátítása mellett, a rugalmas alkalmazkodási készségek fejlesztésére fókuszál, hiszen minden diplomáciai helyzet eltérő megoldásimódszert kíván.

Mi jellemzi hazai és nemzetközi szinten a sportdiplomácia képzést?

A hazait sajnos a széttagoltság, a sportdiplomácia területe a tudás és az ebből fakadó erő integrálását kell, hogy jelentse, azaz itt a képzőközpontok közti verseny kontraproduktív. Nemzetközi szinten a nagy országok komoly hangsúlyt fektetnek a sportdiplomáciai képzésre, Magyarország, ha régiós vezető szerepre törekszik a sport területén szintén ezt a modellt kell, hogy kövesse.

Melyek azok az ismeretek, amikre hangsúlyt fektet a Testnevelési Egyetem szakirányú továbbképzése?

A fő cél az, hogy a XXI. századi sport megváltozott világában olyan szakemberek képezzünk, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai és sportdiplomáciai ismeretek birtokában képesek közreműködni az e területtel foglalkozó intézmények nemzetközi működésében, képesek szolgálni a fair play szellemében a sport ügyét és képviselni hazájuk érdekeit.A kezdő évfolyamok legfontosabb tapasztalata a gyakorlat-orientált képzés szükségessége volt, melyre a Szak a későbbiekben is törekedni kíván. Mindezek mellett, különös hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kulturális környezet sajátosságaira és a kommunikációs képességek fejlesztésére is.

Mi az, amit elvárnak a hallgatóktól mielőtt megkezdik ezt a képzést, és miután kikerülnek az iskolapadból?

Nem igazán iskolapad, inkább kerekasztal, ahol az eltérő érdeklődési körű, különböző területekről érkező, de mindenképpen nagyon magas szakmai színvonalat képviselő hallgatók úgy tanulhatnak, hogy közben egymástól is tanulnak. Egyetlen elvárás az intelligencia és együttműködési készség, amit a csoportok dinamikája eddig vissza is igazolt.

A végzős hallgatók irányában is inkább javaslat az, hogy tartsák egymással és az előző években végzettekkel a kapcsolatot, alkossanak olyan közösséget, ahol segíthetik egymást és számíthatnak a többiekre, csakúgy, mint tanáraikra a későbbiekben is.

Ha azt kérnénk a Tanár úrtól, hogy 1 mondatban fogalmazza meg, hogy miért érdemes jelentkezni a továbbképzésre, mi lenne az az 1 mondat?

Mert klassz és hasznos!